Truy cập

Hôm nay:
127
Hôm qua:
83
Tuần này:
419
Tháng này:
1342
Tất cả:
354201

Đánh giá tiềm năng của xã

Ngày 30/09/2013 14:27:10

Đánh giá tiềm năng của xã

Với tổng diện tích đất tự nhiên là: 3.439,21 ha, trong đó đất nông nghiệp: 2.797,08 ha, diện tích trồng cây hàng năm là: 428,16 ha. Đối với một xã bán sơn địa như Luận Thành đây chính là lợi thế lớn, là cơ sở để xây dựng các vùng nông nghiệp hàng hóa tập trung mang lại hiệu quả kinh tế cho địa phương.

Vị trí địa lý của xã Luận Thành nằm trên tuyến đường Quốc lộ Hồ Chí Minh, gần với các xã trong huyện và giáp huyện Như Xuân và huyện Triệu Sơn, thuận lợi cho giao lưu hàng hóa, phát triển kinh tế dịch vụ và thương mại. Được sự hỗ trợ đầu tư của các tổ chức quốc tế và trong nước, nhất là Công ty cổ phần mía đường Lam Sơn đầu tư trồng mía trên địa bàn xã, sự hỗ trợ từ dự án 30a, 135, chương trình phát triển vùng thường Xuân, đã góp phần không nhỏ vào việc nâng cao thu nhập cho người dân.

Nhân dân có truyền thống cần cù lao động, ham học hỏi và sáng tạo trong sản xuất và kinh doanh. Đội ngũ cán bộ có trình độ, tận tụy với công việc và được nhân dân tin cậy
Đánh giá tiềm năng của xã

Với tổng diện tích đất tự nhiên là: 3.439,21 ha, trong đó đất nông nghiệp: 2.797,08 ha, diện tích trồng cây hàng năm là: 428,16 ha. Đối với một xã bán sơn địa như Luận Thành đây chính là lợi thế lớn, là cơ sở để xây dựng các vùng nông nghiệp hàng hóa tập trung mang lại hiệu quả kinh tế cho địa phương.

Vị trí địa lý của xã Luận Thành nằm trên tuyến đường Quốc lộ Hồ Chí Minh, gần với các xã trong huyện và giáp huyện Như Xuân và huyện Triệu Sơn, thuận lợi cho giao lưu hàng hóa, phát triển kinh tế dịch vụ và thương mại. Được sự hỗ trợ đầu tư của các tổ chức quốc tế và trong nước, nhất là Công ty cổ phần mía đường Lam Sơn đầu tư trồng mía trên địa bàn xã, sự hỗ trợ từ dự án 30a, 135, chương trình phát triển vùng thường Xuân, đã góp phần không nhỏ vào việc nâng cao thu nhập cho người dân.

Nhân dân có truyền thống cần cù lao động, ham học hỏi và sáng tạo trong sản xuất và kinh doanh. Đội ngũ cán bộ có trình độ, tận tụy với công việc và được nhân dân tin cậy