Truy cập

Hôm nay:
128
Hôm qua:
83
Tuần này:
420
Tháng này:
1343
Tất cả:
354202

Các chương trình, Dự án đã và đang triển khai trên địa bàn xã (giai đoạn 2004 - 2011)

Ngày 30/09/2013 14:27:15

Các chương trình, Dựán đã vàđang triển khai trên địa bàn xã (giai đoạn 2004 - 2011)

Giai đoạn 2004 – 2011 đã thực hiện được hạng mục công trình, dự án sau:

- Nhà 2 tầng 6 phòng Tiểu học 1 năm 2004 . Dự án 159

- Nhà 1 tầng 3 phòng mầm non năm 2004. Dự án 159

- Nhà 1 tầng 2 phòng Mầm non năm 2004. Dự án 159

- Nhà 2 tầng 8 phòng THCS năm 2006 . Dự án 159

- Nhà 1 tầng 1 phòng Mầm non năm 2006 . Dự án 159

- Nhà 1 tầng 2 phòng mầm non năm 2006 . Dự án 159

- Đường giao thông năm 2004. Dự án SIDA

- Trang thiết bị bàn ghế các trường học trên địa bàn xã năm 2006

- Xây dựng 3 phòng học trường TH1 khu Bọng năm 2007. Dự án Tkk

- Đường tràn Hón Ngòn năm 2008. Dự án GTNT

- Công trình nước sạch tập trung năm 2008. Dự án 134

- Nhà LH MN: 2 phòng 1 tầng thôn Thành Thắng năm 2009.

- Nhà LH MN: 1 phòng 1 tầng Cao Tiến năm 2009

- Nhà LH Tiểu học 2: 4 phòng 1 tầng Thành Thắng năm 2009

- Nhà công vụ giáo viên 6 phòng A-B trường THCS năm 2009

- Sửa chữa, nâng cấp dập Khe Dài Thành Thắng năm 2009

- Xây dựng 2 phòng học trường TH1 khu Ba Bào năm 2009. Dự án Tkk

- Xây dựng 2 phòng học trường TH1 khu Cao Tiến năm 2009. Dự án Tkk

- Sửa chữa đập Đồng Mua thôn Tiến Hưng 2 năm 2010

- Sửa chữa đập Hón ngòn thôn Cao Tiến năm 2010

- Sửa chữa đường giao thông tỉnh lộ giao cho huyện quản lý (2011) với tổng: 281.839.000đ.

- Đối ứng xây dựng trường, san lấp mặt bằng trường THCS và trường Tiểu học 1 - 2011 (Dự án phát triển vùng Thường Xuân): 33.770.000đ

- Sửa chữa trường lớp học: 30.862.000đ

Tổng giá trị thực hiện: 16.000.000.000 đồng. trong đó:

- Vốn từ các chương trình dự án:14.400.000.000đồng

- Còn lại là vốn ngân sách địa phương.

* Trong thời gian tới sẽ có các dự án của Trung tâm phát triển vùng Thường Xuân cũng như các dự án đầu tư xây dựng Nông thôn mới của Nhà máy đường lam Sơn..

Các chương trình, Dựán đã vàđang triển khai trên địa bàn xã (giai đoạn 2004 - 2011)

Giai đoạn 2004 – 2011 đã thực hiện được hạng mục công trình, dự án sau:

- Nhà 2 tầng 6 phòng Tiểu học 1 năm 2004 . Dự án 159

- Nhà 1 tầng 3 phòng mầm non năm 2004. Dự án 159

- Nhà 1 tầng 2 phòng Mầm non năm 2004. Dự án 159

- Nhà 2 tầng 8 phòng THCS năm 2006 . Dự án 159

- Nhà 1 tầng 1 phòng Mầm non năm 2006 . Dự án 159

- Nhà 1 tầng 2 phòng mầm non năm 2006 . Dự án 159

- Đường giao thông năm 2004. Dự án SIDA

- Trang thiết bị bàn ghế các trường học trên địa bàn xã năm 2006

- Xây dựng 3 phòng học trường TH1 khu Bọng năm 2007. Dự án Tkk

- Đường tràn Hón Ngòn năm 2008. Dự án GTNT

- Công trình nước sạch tập trung năm 2008. Dự án 134

- Nhà LH MN: 2 phòng 1 tầng thôn Thành Thắng năm 2009.

- Nhà LH MN: 1 phòng 1 tầng Cao Tiến năm 2009

- Nhà LH Tiểu học 2: 4 phòng 1 tầng Thành Thắng năm 2009

- Nhà công vụ giáo viên 6 phòng A-B trường THCS năm 2009

- Sửa chữa, nâng cấp dập Khe Dài Thành Thắng năm 2009

- Xây dựng 2 phòng học trường TH1 khu Ba Bào năm 2009. Dự án Tkk

- Xây dựng 2 phòng học trường TH1 khu Cao Tiến năm 2009. Dự án Tkk

- Sửa chữa đập Đồng Mua thôn Tiến Hưng 2 năm 2010

- Sửa chữa đập Hón ngòn thôn Cao Tiến năm 2010

- Sửa chữa đường giao thông tỉnh lộ giao cho huyện quản lý (2011) với tổng: 281.839.000đ.

- Đối ứng xây dựng trường, san lấp mặt bằng trường THCS và trường Tiểu học 1 - 2011 (Dự án phát triển vùng Thường Xuân): 33.770.000đ

- Sửa chữa trường lớp học: 30.862.000đ

Tổng giá trị thực hiện: 16.000.000.000 đồng. trong đó:

- Vốn từ các chương trình dự án:14.400.000.000đồng

- Còn lại là vốn ngân sách địa phương.

* Trong thời gian tới sẽ có các dự án của Trung tâm phát triển vùng Thường Xuân cũng như các dự án đầu tư xây dựng Nông thôn mới của Nhà máy đường lam Sơn..