Truy cập

Hôm nay:
75
Hôm qua:
83
Tuần này:
367
Tháng này:
1290
Tất cả:
354149

Cộng đồng dân cư

Ngày 30/09/2013 14:24:25

Xã Luận Thành hiện có 09 thôn với 1724 hộ, 7272 nhân khẩu. Gồm 3 dân tộc anh em cùng sinh sống. Trong đó dân tộc Thái chiếm 47%, dân tộc Kinh chiếm 43%, dân tộc Mường chiếm 10%. Số người trong độ tuổi lao động có khả năng lao động là 3927 người, tỷ lệ lao động qua đào tạo chuyên môn kỹ thuật đạt tỷ lệ 22,4%.Tổng số người trong độ tuổi lao động có việc làm: 2787
Trong đó:
+ Lao động trong lĩnh vực nông, lâm nghiệp thuỷ sản: 1672 người, chiếm tỷ lệ 60%
+ Lao động trong lĩnh vực công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và xây dựng: 557 người, chiếm tỷ lệ 20% ( Lao động đi làm việc ở nứơc ngoài: 47)
Xã Luận Thành hiện có 09 thôn với 1724 hộ, 7272 nhân khẩu. Gồm 3 dân tộc anh em cùng sinh sống. Trong đó dân tộc Thái chiếm 47%, dân tộc Kinh chiếm 43%, dân tộc Mường chiếm 10%. Số người trong độ tuổi lao động có khả năng lao động là 3927 người, tỷ lệ lao động qua đào tạo chuyên môn kỹ thuật đạt tỷ lệ 22,4%.Tổng số người trong độ tuổi lao động có việc làm: 2787
Trong đó:
+ Lao động trong lĩnh vực nông, lâm nghiệp thuỷ sản: 1672 người, chiếm tỷ lệ 60%
+ Lao động trong lĩnh vực công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và xây dựng: 557 người, chiếm tỷ lệ 20% ( Lao động đi làm việc ở nứơc ngoài: 47)