Truy cập

Hôm nay:
63
Hôm qua:
83
Tuần này:
355
Tháng này:
1278
Tất cả:
354137

BAN KINH TẾ HĐND HUYỆN GIÁM SÁT KINH TẾ TẠI UBND XÃ LUẬN THÀNH

Ngày 08/04/2018 00:00:00

Ngày 14 tháng 8 năm 2017 Ban kinh tế HĐND huyện giám sát kinh tế tại UBND xã Luận Thành huyện Thường Xuân tỉnh Thanh hóa

Ngày 14 tháng 8 năm 2017 Đoàn giám sát của Ban kinh tế-xã hội HĐND huyện Thường Xuân do đồng chí Nguyễn Đình Thành ủy viên BTV huyện ủy, Trưởng ban Tổ chức huyện ủy, trưởng Ban kinh tế, xã hội HĐND huyện trưởng đoàn giám sát cùng với các đồng chí thành viên Ban kinh tế xã hội HĐND huyện. Tham gia chỉ đạo giám sát có đồng chí Lương Văn Tám ủy viên BTV huyện ủy, PCT thường trực HĐND huyện các đồng chí đại diện cho các phòng chuyên môn thuộc UBND huyện
Nội dung giám sát Thu ngân sách Nhà nước, chi ngân sách địa phương năm 2016 và 6 tháng đầu năm 2017 đối với UBND xã và trường Tiểu học Luận Thành; Giám sát việc triển khai thực hiện chương trình hỗ trợ phát triển sản xuất, chăn nuôi từ CTMT-QG chương trình 30a cải tạo vườn tạp; Giám sát công tác quản lý đất đai tài nguyên môi trường trên địa bàn xã. Các đồng chí đã đi kiểm tra thị sát tình hình về phát triển sản xuất, chăn nuôi, cải tạo vườn tạp từ nguồn vốn chương trình 30a tại một số hộ nhân dân thôn Liên Thành, thôn Cao Tiến xã Luận Thành. Kiển tra giám sát tình hình quản lý đất đai, quản lý hành lang đường bộ Hồ Chí Minh tai các thôn Cao Tiến, Thống Nhất, Liên Thành, Tiến Hưng 1.
Qua công tác giám sát đoàn giám sát của Ban kinh tế-xã hội HĐND huyện đã chỉ ra những mặt còn tồn tại hạn chế trong công tác quản lý thu, chi ngân sách thực hiện theo Nghị quyết HĐND huyện nhất là việc chỉ đạo công tác thu các sắc thuế, phí, lệ phí, thu ngân sách trên địa bàn xã đạt thấp so với chỉ tiêu kế hoạch đề ra. UBND xã đã tiếp thu các ý kiến của các thành viên trong đoàn giám sát, ý kiến ohats biểu chỉ đạo của đồng chí PCT thường trực HĐND huyện, ý kiến kết luận của đồng chí Trưởng Ban kinh tế-xã hội trưởng đoàn giám sát HĐND huyện và địa phương cam kết khắc phục những tồn tại trong công tác được đoàn chỉ ra để tập trung chỉ đạo thực hiện thắng lợi các mục tiêu kế hoạch của UBND xã năm 2017 và những năm tiếp theo

BAN KINH TẾ HĐND HUYỆN GIÁM SÁT KINH TẾ TẠI UBND XÃ LUẬN THÀNH

Đăng lúc: 08/04/2018 00:00:00 (GMT+7)

Ngày 14 tháng 8 năm 2017 Ban kinh tế HĐND huyện giám sát kinh tế tại UBND xã Luận Thành huyện Thường Xuân tỉnh Thanh hóa

Ngày 14 tháng 8 năm 2017 Đoàn giám sát của Ban kinh tế-xã hội HĐND huyện Thường Xuân do đồng chí Nguyễn Đình Thành ủy viên BTV huyện ủy, Trưởng ban Tổ chức huyện ủy, trưởng Ban kinh tế, xã hội HĐND huyện trưởng đoàn giám sát cùng với các đồng chí thành viên Ban kinh tế xã hội HĐND huyện. Tham gia chỉ đạo giám sát có đồng chí Lương Văn Tám ủy viên BTV huyện ủy, PCT thường trực HĐND huyện các đồng chí đại diện cho các phòng chuyên môn thuộc UBND huyện
Nội dung giám sát Thu ngân sách Nhà nước, chi ngân sách địa phương năm 2016 và 6 tháng đầu năm 2017 đối với UBND xã và trường Tiểu học Luận Thành; Giám sát việc triển khai thực hiện chương trình hỗ trợ phát triển sản xuất, chăn nuôi từ CTMT-QG chương trình 30a cải tạo vườn tạp; Giám sát công tác quản lý đất đai tài nguyên môi trường trên địa bàn xã. Các đồng chí đã đi kiểm tra thị sát tình hình về phát triển sản xuất, chăn nuôi, cải tạo vườn tạp từ nguồn vốn chương trình 30a tại một số hộ nhân dân thôn Liên Thành, thôn Cao Tiến xã Luận Thành. Kiển tra giám sát tình hình quản lý đất đai, quản lý hành lang đường bộ Hồ Chí Minh tai các thôn Cao Tiến, Thống Nhất, Liên Thành, Tiến Hưng 1.
Qua công tác giám sát đoàn giám sát của Ban kinh tế-xã hội HĐND huyện đã chỉ ra những mặt còn tồn tại hạn chế trong công tác quản lý thu, chi ngân sách thực hiện theo Nghị quyết HĐND huyện nhất là việc chỉ đạo công tác thu các sắc thuế, phí, lệ phí, thu ngân sách trên địa bàn xã đạt thấp so với chỉ tiêu kế hoạch đề ra. UBND xã đã tiếp thu các ý kiến của các thành viên trong đoàn giám sát, ý kiến ohats biểu chỉ đạo của đồng chí PCT thường trực HĐND huyện, ý kiến kết luận của đồng chí Trưởng Ban kinh tế-xã hội trưởng đoàn giám sát HĐND huyện và địa phương cam kết khắc phục những tồn tại trong công tác được đoàn chỉ ra để tập trung chỉ đạo thực hiện thắng lợi các mục tiêu kế hoạch của UBND xã năm 2017 và những năm tiếp theo
Từ khóa bài viết:
0 bình luận
(Bấm vào đây để nhận mã)