Truy cập

Hôm nay:
95
Hôm qua:
83
Tuần này:
387
Tháng này:
1310
Tất cả:
354169

Nỗ lực xây dựng nông thôn mới ở huyện Thường Xuân

Ngày 01/05/2014 21:13:54

Để xây dựng nông thôn mới (XDNTM) thành công, Đảng bộ, chính quyền huyện Thường Xuân xác định, trước hết phải tập trung cho phát triển sản xuất, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân; đồng thời đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu lao động sang các ngành công nghiệp, dịch vụ.

Tạo cơ chế thu hút đầu tư của các doanh nghiệp vào hoạt động kinh doanh trên địa bàn huyện và khôi phục làng nghề truyền thống gắn với phát triển du lịch. Huyện xác định rõ điểm mấu chốt trong XDNTM là cơ sở hạ tầng vì đây là tiền đề để thực hiện tốt các tiêu chí tiếp theo.

Ngọc Phụng là một trong những xã điểm của huyện về XDNTM. Đảng ủy, chính quyền cùng nhân dân địa phương đã chọn xây dựng đường giao thông nông thôn làm bước đột phá và tập trung xây dựng các mô hình phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập cho người dân. Để thực hiện điều này, chính quyền đã tập trung tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa, nội dung, mục tiêu của việc XDNTM để tạo sự đồng thuận trong các tầng lớp nhân dân.

Ông Vũ Ngọc Nam, Phó chủ tịch UBND xã Ngọc Phụng, cho biết: Được tuyên truyền, vận động, người dân trong xã đã tự nguyện phá bỏ 2.806 cây lưu niên, hiến 3,5 ha đất cho xây dựng các trục đường liên thôn; đóng góp được trên 5 tỷ đồng, hơn 10.000 ngày công để giải tỏa, mở rộng, nâng cấp được 97 trục đường ở 8 thôn với chiều dài 23,3 km, trong đó bê tông hóa được gần 5 km. Cùng với đó, xã tập trung xây dựng các mô hình kinh tế như: Khu chăn nuôi bò tập trung; nuôi tằm ăn lá sắn và du nhập các nghề mây tre đan, mộc dân dụng, may mặc, khâu bóng, chế tác đá mỹ nghệ... tạo việc làm tăng thu nhập cho nhân dân... Đến nay, xã đã hoàn thành được 10/19 tiêu chí XDNTM. Đây là những kết quả đáng khích lệ để cán bộ và nhân dân xã Ngọc Phụng tập trung thực hiện hoàn thành các tiêu chí XDNTM còn lại; trong năm 2013, xã sẽ hoàn thành 3 tiêu chí... Phấn đấu đến năm 2015, đạt 19 tiêu chí và được công nhận là xã NTM.

Xã Luận Thành đời sống nhân dân còn nhiều khó khăn, tỉ lệ hộ nghèo còn 19,09%, nên đảng ủy, chính quyền đã xác định tập trung phát triển kinh tế cải thiện đời sống nhân dân để làm nền tảng trong XDNTM; trong đó, xác định, phát huy lợi thế, tiềm năng sẵn có của địa phương trước hết xã tập trung lãnh đạo nhân dân đẩy mạnh phát triển chăn nuôi, khuyến khích các mô hình chăn nuôi gia súc, gia cầm gắn với mô hình kinh tế trang trại nông - lâm nghiệp kết hợp, phát triển kinh tế đồi rừng, trọng tâm chọn cây mía, cao su, sắn, luồng làm cây trồng chủ lực của địa phương.

Từ khi triển khai đến nay, cùng với các nguồn vốn của Nhà nước, xã Luận Thành đã tuyên truyền, vận động nhân dân đóng góp xây mới một số công trình phục vụ XDNTM như: Đổ bê tông 300m đường vào trường mầm non, tiểu học và THCS Luận Thành; san lấp mặt bằng xây dựng bãi rác thải tập trung, sửa chữa, nâng cấp trạm y tế xã... Hiện nay, xã đang vận động nhân dân hiến đất giải phóng mặt bằng các tuyến đường, phấn đấu đến cuối năm 2013 bê tông được 1km đường giao thông nông thôn. Ngoài ra, xã đã vận động bà con tham gia làm giao thông thủy lợi; nạo vét kênh mương, chỉnh trang đường làng, ngõ xóm...

Ông Hà Huy Hiền, Chủ tịch UBND xã, cho biết: “Căn cứ vào tình hình thực tế, xã Luận Thành đã tập trung phát triển nông - lâm nghiệp, chăn nuôi trang trại, gắn sản xuất với nhu cầu thị trường... Đến nay, xã đã hoàn thành được 4 tiêu chí phấn đấu đến hết năm 2013 hoàn thành các tiêu chí điện, văn hóa và hình thức tổ chức sản xuất”.

Sau 3 năm triển khai XDNTM trên địa bàn huyện Thường Xuân, sự nhận thức, hiểu biết của cán bộ và nhân dân về XDNTM được nâng lên, đồng thuận cao và ra sức chung tay xây dựng. Việc lồng ghép các chương trình, dự án vào XDNTM đã mang lại kết quả khả quan, nhất là xây dựng cơ sở hạ tầng và thực hiện các mô hình sản xuất, chăn nuôi theo hướng hàng hóa. Theo kết quả rà soát, đánh giá các tiêu chí XDNTM, bình quân trên địa bàn huyện đạt 4,24 tiêu chí/xã, trong đó có 1 xã đạt 10 tiêu chí, 2 xã đạt 7 tiêu chí. Tổng vốn huy động XDNTM từ các chương trình, dự án trên địa bàn huyện đạt trên 151 tỷ đồng. Toàn huyện đã xây dựng được 33,4 km đường liên xã, 1,8 km kênh mương nội đồng, 4 đập tràn, 3 công trình nước sạch, xây mới và sửa chữa hàng trăm phòng học các cấp, hàng chục nhà văn hóa, khu thể thao xã, nhà văn hóa thôn, trạm y tế, trụ sở UBND xã
Bài: Lê Hợi - Nguồn: Baothanhhoa.vn

Nỗ lực xây dựng nông thôn mới ở huyện Thường Xuân

Đăng lúc: 01/05/2014 21:13:54 (GMT+7)

Để xây dựng nông thôn mới (XDNTM) thành công, Đảng bộ, chính quyền huyện Thường Xuân xác định, trước hết phải tập trung cho phát triển sản xuất, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân; đồng thời đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu lao động sang các ngành công nghiệp, dịch vụ.

Tạo cơ chế thu hút đầu tư của các doanh nghiệp vào hoạt động kinh doanh trên địa bàn huyện và khôi phục làng nghề truyền thống gắn với phát triển du lịch. Huyện xác định rõ điểm mấu chốt trong XDNTM là cơ sở hạ tầng vì đây là tiền đề để thực hiện tốt các tiêu chí tiếp theo.

Ngọc Phụng là một trong những xã điểm của huyện về XDNTM. Đảng ủy, chính quyền cùng nhân dân địa phương đã chọn xây dựng đường giao thông nông thôn làm bước đột phá và tập trung xây dựng các mô hình phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập cho người dân. Để thực hiện điều này, chính quyền đã tập trung tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa, nội dung, mục tiêu của việc XDNTM để tạo sự đồng thuận trong các tầng lớp nhân dân.

Ông Vũ Ngọc Nam, Phó chủ tịch UBND xã Ngọc Phụng, cho biết: Được tuyên truyền, vận động, người dân trong xã đã tự nguyện phá bỏ 2.806 cây lưu niên, hiến 3,5 ha đất cho xây dựng các trục đường liên thôn; đóng góp được trên 5 tỷ đồng, hơn 10.000 ngày công để giải tỏa, mở rộng, nâng cấp được 97 trục đường ở 8 thôn với chiều dài 23,3 km, trong đó bê tông hóa được gần 5 km. Cùng với đó, xã tập trung xây dựng các mô hình kinh tế như: Khu chăn nuôi bò tập trung; nuôi tằm ăn lá sắn và du nhập các nghề mây tre đan, mộc dân dụng, may mặc, khâu bóng, chế tác đá mỹ nghệ... tạo việc làm tăng thu nhập cho nhân dân... Đến nay, xã đã hoàn thành được 10/19 tiêu chí XDNTM. Đây là những kết quả đáng khích lệ để cán bộ và nhân dân xã Ngọc Phụng tập trung thực hiện hoàn thành các tiêu chí XDNTM còn lại; trong năm 2013, xã sẽ hoàn thành 3 tiêu chí... Phấn đấu đến năm 2015, đạt 19 tiêu chí và được công nhận là xã NTM.

Xã Luận Thành đời sống nhân dân còn nhiều khó khăn, tỉ lệ hộ nghèo còn 19,09%, nên đảng ủy, chính quyền đã xác định tập trung phát triển kinh tế cải thiện đời sống nhân dân để làm nền tảng trong XDNTM; trong đó, xác định, phát huy lợi thế, tiềm năng sẵn có của địa phương trước hết xã tập trung lãnh đạo nhân dân đẩy mạnh phát triển chăn nuôi, khuyến khích các mô hình chăn nuôi gia súc, gia cầm gắn với mô hình kinh tế trang trại nông - lâm nghiệp kết hợp, phát triển kinh tế đồi rừng, trọng tâm chọn cây mía, cao su, sắn, luồng làm cây trồng chủ lực của địa phương.

Từ khi triển khai đến nay, cùng với các nguồn vốn của Nhà nước, xã Luận Thành đã tuyên truyền, vận động nhân dân đóng góp xây mới một số công trình phục vụ XDNTM như: Đổ bê tông 300m đường vào trường mầm non, tiểu học và THCS Luận Thành; san lấp mặt bằng xây dựng bãi rác thải tập trung, sửa chữa, nâng cấp trạm y tế xã... Hiện nay, xã đang vận động nhân dân hiến đất giải phóng mặt bằng các tuyến đường, phấn đấu đến cuối năm 2013 bê tông được 1km đường giao thông nông thôn. Ngoài ra, xã đã vận động bà con tham gia làm giao thông thủy lợi; nạo vét kênh mương, chỉnh trang đường làng, ngõ xóm...

Ông Hà Huy Hiền, Chủ tịch UBND xã, cho biết: “Căn cứ vào tình hình thực tế, xã Luận Thành đã tập trung phát triển nông - lâm nghiệp, chăn nuôi trang trại, gắn sản xuất với nhu cầu thị trường... Đến nay, xã đã hoàn thành được 4 tiêu chí phấn đấu đến hết năm 2013 hoàn thành các tiêu chí điện, văn hóa và hình thức tổ chức sản xuất”.

Sau 3 năm triển khai XDNTM trên địa bàn huyện Thường Xuân, sự nhận thức, hiểu biết của cán bộ và nhân dân về XDNTM được nâng lên, đồng thuận cao và ra sức chung tay xây dựng. Việc lồng ghép các chương trình, dự án vào XDNTM đã mang lại kết quả khả quan, nhất là xây dựng cơ sở hạ tầng và thực hiện các mô hình sản xuất, chăn nuôi theo hướng hàng hóa. Theo kết quả rà soát, đánh giá các tiêu chí XDNTM, bình quân trên địa bàn huyện đạt 4,24 tiêu chí/xã, trong đó có 1 xã đạt 10 tiêu chí, 2 xã đạt 7 tiêu chí. Tổng vốn huy động XDNTM từ các chương trình, dự án trên địa bàn huyện đạt trên 151 tỷ đồng. Toàn huyện đã xây dựng được 33,4 km đường liên xã, 1,8 km kênh mương nội đồng, 4 đập tràn, 3 công trình nước sạch, xây mới và sửa chữa hàng trăm phòng học các cấp, hàng chục nhà văn hóa, khu thể thao xã, nhà văn hóa thôn, trạm y tế, trụ sở UBND xã
Bài: Lê Hợi - Nguồn: Baothanhhoa.vn

0 bình luận
(Bấm vào đây để nhận mã)