Truy cập

Hôm nay:
111
Hôm qua:
83
Tuần này:
403
Tháng này:
1326
Tất cả:
354185

Tiếp xúc cử tri tổ Đại biểu HĐND huyện khóa 19

Ngày 14/11/2014 15:06:19

Sáng 14/11/2014 Tổ Đại biểu số 09 HĐND huyện tiếp xúc cử tri xã Luận Thành và xã Luận Khê tại xã Luận thành

Thực hiện Luật tổ chức HĐND - UBND ngày 26/11/2003, thực hiện chương trình công tác năm 2014 của thường trực HĐND huyện Thường Xuân. ngày 13 tháng 11 năm 2014 được sự thống nhất phối hợp giữa tổ đại biểu số 9 HĐND huyện Thường Xuân khóa 19 nhiệm kỳ 2011-2016 với Thường trực HĐND, UBMTTQ xã Luận khê và Luận Thành tổ đại biểu HĐND huyện đã tiếp xúc cử tri tại xã Luận Thành.
Tại buổi tiếp xúc các ông bà ĐB HĐND huyện đã báo cáo tóm tắt tình hình kinh tế xã hội, QP-AN 10 tháng đầu năm 2014 nhiệm vụ công tác của 2 tháng cuối năm 2014 và nhiệm vụ trọng tâm năm 2015. Nghe thông báo dự kiến kỳ họp thứ 10 HĐND huyện và báo cáo kết quả giải quyết các kiến nghị của cử tri tại kỳ tiếp xúc cử tri với đại biểu HĐND huyện lần trước.
Đại diện cử tri của xã Luận Thành, Luận Khê tiếp tục đề nghị đại biểu HĐND huyện tổ số 9 một số vấn đề bức xúc của nhân dân như: Về hổ trợ đầu tư vốn xây dựng NTM, về việc đầu tư xây dựng cơ bản nhà văn hóa, nâng cấp lưới điện 0,4KV, xây dựng trạm biến áp cho 2 thôn Thiệu hợp và thôn Tiến Hưng 2, Làm đường bê tông cứng hóa tuyến liên thôn liên xã, nâng cấp hồ đập kênh mương phục vụ tưới tiêu. Cử tri kiến nghị cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, cấp thẻ BHYT cho nhân dân chậm, giải quyết tranh chấp đất đai thuộc đất BQLR phòng hộ Sông Đằn giao cho nhân dân nhận khoán. Về các cơ sở chế biến Lâm sản làm nguyên liệu giấy sả thải ra sông đằn gây ô nhiễm môi trường.
Đại diện UBND xã Luận Thành ông Hà Huy Hiền Chủ tịch UBND xã đã trả lời các kiến nghị của cử tri có liên quan đến công tác quản lý và thẩm quyền của cấp xã.
Đại diện tổ Đại biểu số 9 ông Lương Văn Tám ủy viên Ban Thường vụ huyện ủy, Phó Chủ tịch HĐND huyện thay mặt cho tổ đại biểu xin tiếp thu các kiến nghị của cử tri 2 xã và có kế hoạch giải quyết hoặc phối hợp giải quyết trong thời gian sớm nhất. Những nội dung không thuộc thẩm quyền tổ HĐND huyệnsẻ tổng hợp kiến nghị với cơ quan nhà nước có thẩm quyền xem xét giải quyết đồng thời đưa các kiến nghị này tại kỳ họp thứ 10 HĐND huyện dự kiến cuối tháng 12 năm 2014.
Thực hiện Luật tổ chức HĐND - UBND ngày 26/11/2003, thực hiện chương trình công tác năm 2014 của thường trực HĐND huyện Thường Xuân. ngày 13 tháng 11 năm 2014 được sự thống nhất phối hợp giữa tổ đại biểu số 9 HĐND huyện Thường Xuân khóa 19 nhiệm kỳ 2011-2016 với Thường trực HĐND, UBMTTQ xã Luận khê và Luận Thành tổ đại biểu HĐND huyện đã tiếp xúc cử tri tại xã Luận Thành.
Tại buổi tiếp xúc các ông bà ĐB HĐND huyện đã báo cáo tóm tắt tình hình kinh tế xã hội, QP-AN 10 tháng đầu năm 2014 nhiệm vụ công tác của 2 tháng cuối năm 2014 và nhiệm vụ trọng tâm năm 2015. Nghe thông báo dự kiến kỳ họp thứ 10 HĐND huyện và báo cáo kết quả giải quyết các kiến nghị của cử tri tại kỳ tiếp xúc cử tri với đại biểu HĐND huyện lần trước.
Đại diện cử tri của xã Luận Thành, Luận Khê tiếp tục đề nghị đại biểu HĐND huyện tổ số 9 một số vấn đề bức xúc của nhân dân như: Về hổ trợ đầu tư vốn xây dựng NTM, về việc đầu tư xây dựng cơ bản nhà văn hóa, nâng cấp lưới điện 0,4KV, xây dựng trạm biến áp cho 2 thôn Thiệu hợp và thôn Tiến Hưng 2, Làm đường bê tông cứng hóa tuyến liên thôn liên xã, nâng cấp hồ đập kênh mương phục vụ tưới tiêu. Cử tri kiến nghị cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, cấp thẻ BHYT cho nhân dân chậm, giải quyết tranh chấp đất đai thuộc đất BQLR phòng hộ Sông Đằn giao cho nhân dân nhận khoán. Về các cơ sở chế biến Lâm sản làm nguyên liệu giấy sả thải ra sông đằn gây ô nhiễm môi trường.
Đại diện UBND xã Luận Thành ông Hà Huy Hiền Chủ tịch UBND xã đã trả lời các kiến nghị của cử tri có liên quan đến công tác quản lý và thẩm quyền của cấp xã.
Đại diện tổ Đại biểu số 9 ông Lương Văn Tám ủy viên Ban Thường vụ huyện ủy, Phó Chủ tịch HĐND huyện thay mặt cho tổ đại biểu xin tiếp thu các kiến nghị của cử tri 2 xã và có kế hoạch giải quyết hoặc phối hợp giải quyết trong thời gian sớm nhất. Những nội dung không thuộc thẩm quyền tổ HĐND huyệnsẻ tổng hợp kiến nghị với cơ quan nhà nước có thẩm quyền xem xét giải quyết đồng thời đưa các kiến nghị này tại kỳ họp thứ 10 HĐND huyện dự kiến cuối tháng 12 năm 2014.