Truy cập

Hôm nay:
55
Hôm qua:
83
Tuần này:
347
Tháng này:
1270
Tất cả:
354129

HĐND XÃ

Ngày 18/02/2014 09:16:08

THƯỜNG TRỰC HĐND XÃ

--------------------------
Họ Và Tên Lê Xuân Bình
Chức Vụ Chủ tịch
Ngày Sinh 10/03/1970
Số điện thoại 0934.628.234
------------------------
Họ Và Tên Lương Thanh Lịch
Chức Vụ PCT HĐND
Ngày Sinh 10/10/1965
Số điện thoại 0936.694.211
THƯỜNG TRỰC HĐND XÃ

--------------------------
Họ Và Tên Lê Xuân Bình
Chức Vụ Chủ tịch
Ngày Sinh 10/03/1970
Số điện thoại 0934.628.234
------------------------
Họ Và Tên Lương Thanh Lịch
Chức Vụ PCT HĐND
Ngày Sinh 10/10/1965
Số điện thoại 0936.694.211