Truy cập

Hôm nay:
65
Hôm qua:
83
Tuần này:
357
Tháng này:
1280
Tất cả:
354139

Bộ phận chuyên môn

Ngày 08/07/2019 23:17:42

BỘ PHẬN CHUYÊN MÔN

-------------------------
Họ Và TênNguyễn Thị Nhung
Chức VụVP UBND
Ngày Sinh5/11/1983
Số điện thoại0943.646.116
------------------------
Họ Và TênTrịnh Minh Tuân
Chức VụCc Tư pháp
Ngày Sinh3/3/1982
Số điện thoại0914.427.222
------------------------
Họ Và TênVi Văn Thành
Chức VụTrưởng Công an
Ngày Sinh5/2/1977
Số điện thoại0936.464.882
------------------------------
Họ Và TênLê Huy Lâm
Chức VụVP – TK
Ngày Sinh3/6/1983
Số điện thoại0914.141.197
-------------------------
Họ Và TênTrần Thị Hà
Chức VụCC Tư pháp
Ngày Sinh10/6/1986
Số điện thoại01683.838.479
------------------------------
Họ Và TênHà Thị Thanh
Chức VụCC VHCS
Ngày Sinh5/6/1986
Số điện thoại0916.948.363
------------------------------
Họ Và TênLương Văn Sao
Chức VụCC VHXH
Ngày Sinh17/5/1976
Số điện thoại0981.917.567
------------------------------
Họ Và TênPhạm minh Thảo
Chức VụCC ĐC XD
Ngày Sinh15/4/1986
Số điện thoại0919.722.952
------------------------------
Họ Và TênLê Thị Tú
Chức VụCC ĐC NN
Ngày Sinh4/8/1985
Số điện thoại0932.346.588
------------------------------
Họ Và TênHà Thị Phương
Chức VụCC ĐC XD
Ngày Sinh12/2/1980
Số điện thoại01685.839.135
------------------------------
Họ Và TênTrịnh Ngọc Hùng
Chức VụKế toán
Ngày Sinh19/1/1972
Số điện thoại0904.908.368
------------------------------
Họ Và TênTrần Thị Hoài
Chức VụKế toán
Ngày Sinh15/7/1990
Số điện thoại0988.331.836

BỘ PHẬN CHUYÊN MÔN

-------------------------
Họ Và TênNguyễn Thị Nhung
Chức VụVP UBND
Ngày Sinh5/11/1983
Số điện thoại0943.646.116
------------------------
Họ Và TênTrịnh Minh Tuân
Chức VụCc Tư pháp
Ngày Sinh3/3/1982
Số điện thoại0914.427.222
------------------------
Họ Và TênVi Văn Thành
Chức VụTrưởng Công an
Ngày Sinh5/2/1977
Số điện thoại0936.464.882
------------------------------
Họ Và TênLê Huy Lâm
Chức VụVP – TK
Ngày Sinh3/6/1983
Số điện thoại0914.141.197
-------------------------
Họ Và TênTrần Thị Hà
Chức VụCC Tư pháp
Ngày Sinh10/6/1986
Số điện thoại01683.838.479
------------------------------
Họ Và TênHà Thị Thanh
Chức VụCC VHCS
Ngày Sinh5/6/1986
Số điện thoại0916.948.363
------------------------------
Họ Và TênLương Văn Sao
Chức VụCC VHXH
Ngày Sinh17/5/1976
Số điện thoại0981.917.567
------------------------------
Họ Và TênPhạm minh Thảo
Chức VụCC ĐC XD
Ngày Sinh15/4/1986
Số điện thoại0919.722.952
------------------------------
Họ Và TênLê Thị Tú
Chức VụCC ĐC NN
Ngày Sinh4/8/1985
Số điện thoại0932.346.588
------------------------------
Họ Và TênHà Thị Phương
Chức VụCC ĐC XD
Ngày Sinh12/2/1980
Số điện thoại01685.839.135
------------------------------
Họ Và TênTrịnh Ngọc Hùng
Chức VụKế toán
Ngày Sinh19/1/1972
Số điện thoại0904.908.368
------------------------------
Họ Và TênTrần Thị Hoài
Chức VụKế toán
Ngày Sinh15/7/1990
Số điện thoại0988.331.836